Duurzame mobiliteit

WLTP: Een nieuwe standaard voor verbruikswaarden

stage.jpg

De WLTP hervormt de meet- en testmethoden. Een overzicht van de nieuwe testmethode.

Meer duidelijkheid dankzij de WLTP.

Hoeveel CO2 stoot een voertuig uit en hoeveel brandstof verbruikt een voertuig? Deze vragen kunnen met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus beter worden beantwoord. Deze nieuwe test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Sinds september 2017 moeten autofabrikanten voor alle nieuw op de markt gebrachte voertuigmodellen verbruiks- en uitlaatgasemissiewaarden opgeven die vastgesteld zijn volgens de WLTP. Dit geldt voor Europa en vele landen daarbuiten. Maar hoe werkt deze testmethode nu precies?

Wat is de WLTP?

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Test Procedure. Dat betekent zoveel als "wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens" en beschrijft een nieuwe testmethode voor het bepalen van het brandstofverbruik en de emissiewaarden van een voertuig. Hierdoor kan voortaan ook onder laboratoriumomstandigheden een rit worden gesimuleerd die de werkelijkheid dichter benadert. De WLTP houdt niet alleen rekening met verschillende situaties en snelheden, maar ook met de optionele uitrustingen en de gewichtsklasse van een auto.

WLTP in het kort

Goede redenen voor de WLTP

Er is altijd kritiek geweest op de verbruikscijfers die met de NEDC-test zijn vastgesteld. Het verbruik van een auto kon afwijken van het door de fabrikant opgegeven verbruik, doordat het werkelijke verbruik sterk afhangt van het rijgedrag en van de uitrusting van de auto. Wordt de auto veel gebruikt in de stad, op buitenwegen of op de snelweg – dat is allemaal bepalend voor het brandstofverbruik. De theoretische testparameters van de NEDC-rijcyclus houden onvoldoende rekening met deze verschillen. Daarom wordt de rijcyclus nu onder dynamischere omstandigheden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op wereldwijd verzamelde statistische rijgegevens. Tot de nieuwe testparameters behoren een sterkere acceleratie, een hogere gemiddelde snelheid en een hogere topsnelheid. In plaats van een rit in stadsverkeer en een rit buiten de bebouwde kom te simuleren, wordt de auto nu in vier fasen met verschillende snelheden getest.

Verschil tussen NEDC en WLTP

De WLTP vervangt de NEDC-meetmethode. Bij de WLTP worden een gewijzigde rijcyclus en strengere testparameters gehanteerd, waaronder een langere meetduur en een hogere topsnelheid.

Na een koude start wordt er op de rollenbank bij vier snelheden gemeten: tot 60, tot 80, tot 100 en boven 130 km/h. Elke fase omvat een opeenvolging van sterk accelereren en remmen. De topsnelheid is 10 km/h hoger dan bij de NEDC-test. Bovendien is de gemiddelde snelheid met ca. 47 km/h eveneens beduidend hoger (voorheen ca. 33 km/h). In de testruimte heerst een temperatuur van 23 °C. Bij de NEDC was dit 20 - 30 °C. De totale WLTP-rijcyclus duurt ongeveer 30 minuten, de NEDC-rijcyclus slechts 20 minuten. Ook de rijafstand is met 23 in plaats van 11 kilometer meer dan verdubbeld. Anders dan bij de NEDC-test wordt bij de WLTP-test rekening gehouden de invloed van optionele uitrustingen op het gewicht, de aerodynamica en het energieverbruik (ruststroom). Optionele uitrustingen die stroom verbruiken, zoals de airconditioning of de stoelverwarming, blijven, net als bij de NEDC-meting, tijdens de test uitgeschakeld.

RDE: De praktijktest

Naast de WLTP wordt de RDE-meetmethode vanaf september 2017 ook toegepast in Europa. RDE staat voor Real Driving Emission. Anders dan de NEDC en WLTP, die uitgevoerd worden in een testopstelling, worden de emissie metingen van RDE wél in werkelijke verkeersomstandigheden uitgevoerd.

Tijdens de RDE test wordt de wagen op verschillende soorten routes gereden, bestaande uit stadsweg, landweg en snelweg (allen 1/3 van de totale route), met een willekeurige afwisseling van versnellingen en vertragingen. Er zal altijd rekening gehouden worden met de geldende verkeersregels. Voor de test wordt een gemiddelde snelheid tussen 15 en 40 km/u in de stad en tussen 60 en 90 km/u op landwegen gehanteerd. Het voertuig is uitgerust met een Portable Emissions Measurement System (PEMS). Dit apparaat meet de giftige uitlaatgasemissies (stikstofoxide en koolmonoxide). De rit kan 90 tot 120 minuten duren. De buitentemperatuur moet tussen -7 en +35°C zijn en de airco mag aangezet worden.

RDE in het kort

Standaarden

Een van de belangrijkste doelen van de WLTP is om een gestandaardiseerde methode te verschaffen waarmee de emissiewaarden en het energieverbruik van verschillende aandrijfsystemen kunnen worden gemeten, zoals benzine, diesel, CNG en elektriciteit. Bij een correcte uitvoering van de WLTP-cyclus moeten voertuigen van hetzelfde type overal ter wereld en op elk moment dezelfde testresultaten hebben. Juist om de testresultaten van voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken, dient de test in een laboratorium te worden uitgevoerd.

Brandstofverbruik en emissies worden bepaald op een rollenbank, waarbij gebruik wordt gemaakt van een dynamisch rijprofiel.

Klimaatbeheersing

Tot slot helpen realistischere verbruikscijfers om internationale klimaatdoelstellingen te halen en om het milieu minder te belasten.

CO2-reductie is een belangrijk thema bij de ontwikkeling van voertuigen. Dankzij de WLTP is het mogelijk om na te gaan of de CO2-emissies binnen de afgesproken CO2-grenswaarden blijven.

In 2010 werd alleen al in de Europese Unie 4,72 miljard ton CO2 uitgestoten, waarvan 19% door het wegverkeer*. Daarom wil de Europese Unie de emissie van CO2 in 2020 met 20% hebben verlaagd**. Dit doel moet met mede behulp van de WLTP worden gerealiseerd. Want net als het brandstofverbruik, hangt de CO2-emissie van een auto af van het model. De WLTP zorgt voor meer transparantie wanneer het energieverbruik en de CO2-emissie van verschillende voertuigen met elkaar worden vergeleken. En ze vallen altijd hoger uit dan bij de NEDC-test. Het gevolg zal zijn dat sommige modellen en motoren milieuvriendelijker zullen worden gemaakt.

*) De cijfers zijn gebaseerd op het artikel "Mobiliteit van de toekomst – veilig en getest", 16-03-2015, TÜV e.V.

**) De cijfers hebben betrekking op het in 2013 verschenen artikel "CO2-regulering voor personenauto's" van het Instituut van de Duitse Economie in Keulen.

Ook lichte bedrijfswagens getest met de WLTP-methode

Vanaf het najaar 2018 wordt de WLTP ook voor lichte bedrijfswagens gefaseerd ingezet. Per 1 september 2019 moeten alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens verplicht met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld.

WLTP voor lichte bedrijfswagens

Meer weten over WLTP?

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers op een rijtje gezet. De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.