Duurzame mobiliteit

WLTP; vragen en antwoorden

stage.jpg

De belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers.

Wat zijn de NEDC, WLTP en RDE?

NEDC (New European Driving Cycle) is een testbankmeting die vanaf 1992 in heel Europa werd gebruikt om de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfwagens bij te houden.

NEDC is vervangen door de gestandardiseerde en wereldwijd gebruikte WLTP-meetmethode (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure). De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. De WLTP-meetmethode past een gewijzigde rijcylus toe met strengere testspecificaties.

In Europa moeten emissies behalve met de WLTP, ook getest worden met de RDE-meetmethode (Real Driving Emissions) waarbij de metingen gedaan worden onder werkelijke rijomstandigheden.

Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?

De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is.

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.

Wat is het verschil tussen de WLTP en RDE?

De WLTP-meetmethode neemt plaats op een "Chassis dynamometer" (ook wel een 'rolling road genoemd') en maakt gebruik van gestandaardiseerde condities, terwijl de RDE-meetmethode wordt uitgevoerd op openbare wegen. Tijdens de RDE-meetmethode wordt het voertuig over verschillende soorten wegen gereden, met een willekeurige afwisseling van versnellingen en vertragingen. Deze test duurt ongeveer 90 tot 120 minuten. Nog een ander verschil is dat de WLTP CO2, uitlaatgassen en brandstofverbruik meet, terwijl RDE enkel de uitlaatgassen en deeltjesemissie meet.

Per wanneer gelden de WLTP en RDE?

De overstap naar WLTP en RDE gebeurt geledelijk sinds september 2017. De WLTP-meetmethode zal voor alle nieuw geregistreerde voertuigen vanaf september 2018 verplicht worden, net als de beperking van deeltjesaantallen (Particle Numbers/PN) in RDE. Vanaf september 2019 geldt er voor alle nieuw geregistreerde voertuigen ook een RDE-limiet voor stikstofoxiden.

De overstap naar WLTP voor bedrijfswagens gebeurt geleidelijk tot september 2019. De WLTP-meetmethode zal voor alle nieuw geregistreerde voertuigen vanaf september 2019 verplicht worden.

Wat is een rijcyclus?

Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.

Wat is EU6?

EU6 of Euro 6 is de huidge standaard voor motorvoertuigen, die de limieten bepaalt voor de uitstoot van verontreinigende stoffen in de Europese Unie.

Wat betekent de WLTP en RDE voor mij?

De waarden die bepaald worden door de WLTP zullen een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2 en uitlaatgasemissies schetsen. Dit kan voor zowel voertuigen met verbrandingsmotoren als een kleiner aantal elektrische voertuigen betekenen dat er een hoger brandstofverbruik en CO2 emissie wordt aangegeven. Persoonlijke keuzes voor motoren en optionele uitrustingen zullen ook invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-waarden. Afhankelijk van de nationale wetgeving zou dit mogelijk ook betekenen dat de belasting over CO2 hoger wordt.
De RDE-meetmethode laat aan de andere kant zien hoeveel uitlaatgasemissie er is op werkelijke wegverkeer.

Geldt de WLTP ook voor elektrische wagens?

Ja, elektrische wagens moeten ook getest worden volgens de WLTP-regels.

Zijn er nog andere testmethoden?

Ja, die zijn er. De in Japan (JC 08) en in de Verenigde Staten (FTP 75) ontwikkelde rijcycli voor het meten van de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik zijn sterk gericht op specifieke situaties in stadsverkeer. De Japanse rijcyclus bestaat bijvoorbeeld uit veel stop-en-go-fasen en wordt tweemaal uitgevoerd, eenmaal met een koude start en eenmaal met een warme start.